Vastuullisuus

Ympäristövastuu

Huolehdimme toiminnassamme ympäristöön liittyvistä vaikutuksista niin toimistossa, varastossa, kuin logistiikankin puolella.

Toimistollamme huolehditaan elintarvikepakkausten ja muiden pakkausmateriaalien kierrätyksestä asianmukaisella tavalla. Lajittelu tapahtuu kierrätyspisteessä, jossa on mahdollista lajitella eri materiaalit. Pyrimme myös vähentämään paperijätteen määrää, ja meillä on selkeä ohjeistus tarpeettoman tulostamisen välttämiseksi.

Varaston puolella pyrimme vähentämään pakkausjätteen määrää mahdollisimman paljon. Pakkaamme laatikot tiiviisti ja pyrimme välttämään pakkauspehmusteiden käyttöä. Käytämme uudelleen meille toimitetut pahvilaatikot ja tuotteiden tukkupakkauksista vapautuneet laatikot. Näin vähennämme tarvetta uusien laatikoiden valmistamiseen. Hyödynnämme pääsääntöisesti jo kertaalleen käytettyjä pakkauspehmusteita. Pyrimme myös säästämään energiaa, emmekä pidä päällä valaistusta tiloissa, joissa ei parhaillaan työskennellä.

Logistiikan puolella käytämme pääkaupunkiseudulla pienempää kotimaista jakeluyritystä, jonka ketteryys esimerkiksi asiakaspalautusten osalta vähentää huomattavasti ylimääräisiä noutoja. Tämä käytäntö ei ainoastaan paranna jakelun tehokkuutta, vaan myös alentaa hiilijalanjälkeä. Pääkaupunkiseudun ulkopuolelle suuntautuvissa toimituksissa meillä on käytössä Posti Green hiilineutraalit -kuljetukset, joiden CO2-päästöt kompensoidaan ilmastoprojekteja rahoittamalla.

Pyrimme kestävämpään kehitykseen laadukkaalla tuotevalikoimalla. Laadukkaiden tuotteiden suosiminen halvimman vaihtoehdon sijaan on osa laajempaa ympäristövaikuttamista. Laadukkaat tuotteet ovat pitkäikäisempiä ja ne edistävät kestävää kehitystä monella tapaa. Tuotevalikoimamme keskittyy tunnettujen brändien tuotteisiin. Merkkituotteiden valmistajille on tärkeää, että tuotteiden valmistuksessa ja materiaalivalinnoissa on otettu huomioon laadun lisäksi ympäristö- ja kestävyyskysymykset. Brändituotteita kehitetään jatkuvasti entistä ympäristöystävällisemmiksi. Tuotteissa on usein hyödynnetty kierrätysmateriaaleja, tai valmistusprosessit on suunniteltu minimoimaan haitalliset ympäristövaikutukset ja energiankulutus. Merkkituotteet valmistetaan eurooppalaisten standardien mukaisesti ja tiettyjä tuotteita valmistetaan Euroopassa, jossa lainsäädäntö takaa, että valmistuksessa noudatetaan ajantasaisia ympäristövaatimuksia.

Toiminnassamme huomioimme myös vahvasti kotimaisten ja ympäristöystävällisten tuotteiden osuuden valikoimassamme. Olemme sitoutuneet tukemaan suomalaista taloutta ja paikallisia tuottajia tarjoamalla asiakkaillemme mahdollisimman paljon laadukkaita kotimaisia tuotteita. Näin pyrimme edistämään paikallista yritystoimintaa ja pienentämään ympäristökuormitusta vähentämällä kuljetusmatkoja. Ympäristöystävällisiä tuotteita pyrimme löytämään säännöllisesti lisää ja viestimään niistä asiakkaillemme.

Verkkokaupassamme ympäristövastuulliset tuotteet on merkitty Vihreä lehti -kuvakkeella.

Sosiaalinen vastuu

VIP Officessa jokaisen työntekijän rooli on merkittävä, ja tunnistamme, että jokainen meistä on avainasemassa menestyksen saavuttamisessa. Uskomme, että aidosti vastuullinen liiketoiminta alkaa yrityksen sisältä työntekijöiden hyvinvoinnista ja tyytyväisyydestä. Pyrimme luomaan ilmapiirin, jossa jokainen tuntee ylpeyttä omasta roolistaan ja tekemisestään.

Panostamme työntekijöiden terveyteen ja vapaa-ajan aktiviteetteihin. Tarjoamme kattavat terveydenhuoltopalvelut sekä tuemme liikuntaa ja kulttuuria vapaa-ajalla. Vapaa-ajan harrastusmahdollisuudet eivät ainoastaan paranna fyysistä terveyttä, vaan myös henkistä hyvinvointia, mikä heijastuu positiivisesti työilmapiiriin.

Taloudellinen vastuu ja hyvä hallintotapa

VIP Officen luotettavuudesta ja taloudellisesta vastuusta kertovat korkein AAA-luottoluokitus ja Suomen Vahvimmat Platina -sertifikaatti jo yli 15 vuoden ajalta.

Luotettavuus on keskeinen tekijä asiakkaiden, toimittajien ja yhteistyökumppaneiden näkökulmasta. VIP Officen korkea luottoluokitus antaa vahvan signaalin siitä, että yritys on turvallinen ja vahva taloudellinen kumppani.

Yrityksemme vahva talous luo perustan eettiselle päätöksenteolle ja kestävälle liiketoiminnalle. Luotettavuus, läpinäkyvyys ja eettisyys ovat kulmakiviä pitkäaikaisissa suhteissamme asiakkaisiin, toimittajiin ja yhteistyökumppaneihin. Nämä vahvuudet eivät ainoastaan vahvista yrityksemme asemaa markkinoilla, vaan myös edistävät talouskasvua pitkällä aikavälillä.

VIP Office on ylpeä kotimaisuudestaan, mikä tekee taloudellisesta vastuusta entistäkin merkityksellisemmän osan liiketoimintaamme paikallisesti. Vakavaraisena kotimaisena yrityksenä luomme vahvan yhteyden paikalliseen yhteiskuntaan ja autamme osaltamme tukemaan kotimaista taloutta sekä hyvinvointia.