Tuotteet työympäristöön VIP-palvelulla.

Toimitusmaksu 9,90 € perille toimitettuna

Tilaaminen ei edellytä rekisteröitymistä

Paperisilppurit

Näytä tuotteita sivulla
Tuotteita yhteensä 6 kpl
«1»

Lue lisää

220410

Paperisilppuri DAHLE 22016 PaperSAFE

40,76 

Alv 0%
KPL
Lisää ostoskoriin

Lue lisää

220414

Paperisilppuri DAHLE 22092 PaperSAFE

112,20 

Alv 0%
KPL
Lisää ostoskoriin

Lue lisää

220417

Paperisilppuri DAHLE 50314 MHP‑technology

565,65 

Alv 0%
KPL
Lisää ostoskoriin

Lue lisää

220453

Silppusäkki DAHLE 20707 10kpl/pkt

9,79 

Alv 0%
PKT
Lisää ostoskoriin

Lue lisää

220452

Tuhoojan hiukkassuodatin DAHLE 20710 CleanTEC

48,42 

Alv 0%
KPL
Lisää ostoskoriin

Lue lisää

220451

Tuhoojan öljy DAHLE 400ml

11,69 

Alv 0%
KPL
Lisää ostoskoriin
Näytä tuotteita sivulla
Tuotteita yhteensä 6 kpl
«1»

Paperisilppuri asiakirjojen turvalliseen hävittämiseen

Paperisilppuri on ehdoton apuväline toimistolla ja kotikonttorilla. Henkilötietoja sisältävien dokumenttien huolimaton käsittely aiheuttaa valtavan tietoturvariskin, ja niiden säilyttäminen on paitsi riskialtista myös tilaa vievää.

Vältä luottamuksellisiin asiakirjoihin liittyvät tietoturvariskit

Arkaluontoisten asiakirjojen turvallinen hävittäminen onnistuu tehokkaimmin asiakirjatuhoojalla. Näin varmistetaan, etteivät salaisiksi luokitellut asiakirjat ja henkilötietoja sisältävät paperit joudu vääriin käsiin tai sivullisten nähtäville. Tällaisia papereita ovat esimerkiksi laskut, sopimukset ja tiliotteet.

Huomioi nämä asiat, kun valitset paperisilppuria

Oikeaan käyttötarkoitukseen sopivan paperisilppurin valitseminen voi olla haastavaa. Eri mallit eroavat toisistaan tehokkuuden eli silppuamisnopeuden ja kerralla silputtavien arkkien määrän osalta ja ne soveltuvat kapasiteetiltaan erilaiseen käyttöön. Isommassa toimistossa tai avokonttorissa laitteen hiljaisuus voi olla merkittäväkin valintakriteeri.

Kannattaa huomioida muutama asia, jotka on hyvä ottaa huomioon laitetta valittaessa.

1. Paperisilppurin tärkeimmät ominaisuudet

Erilaisia ominaisuuksia paperisilppureiden kapasiteetissa ovat silppuamisnopeus, säiliön koko, kerralla silputtavien arkkien määrä ja mahdollinen automaattisyöttö. Joskus on myös tärkeää, että laite tuhoaa muutakin tallennukseen käytettyä materiaalia kuin paperia, kuten luottokortteja, CD-levyjä ja DVD-levyjä tai papereissa kiinni olevat niitit ja klemmarit. Näin paperit voi työntää suoraan sellaisenaan silppuriin ilman hidastavia esivalmisteluja, kuten niittien irrottamista.

Kotitoimiston paperintuhoojalle riittää pienempikin kapasiteetti. Edullinen ja pienikokoinen paperisilppuri sopii pien- ja kotitoimistoon ja silppuaa näppärästi yksittäisiä, A4-kokoisia yleisiä asioita sisältäviä asiakirjoja.

DAHLE-paperisilppuri kotitoimistoon

2. Paperisilppureiden turvaluokat eri käyttötarkoituksiin

Paperisilpun turvaluokat määritellään turvaluokkiin sen mukaan, mikä on suikaleen maksimileveys tai silpun maksimikoko. Suoraan leikkaava silppuri tekee nimensä mukaisesti paperista suikaleita, kun taas ristiin leikkaava paperisilppuri tekee tuhottavasta paperista pieniä palasia. Ristiin leikkaava paperintuhooja tekee pienempää silppua kuin suoraan leikkaava, ja on näin ollen myös turvaluokitukseltaan korkeammalla tasolla. Henkilökohtaisia tietoja sisältävien asiakirjojen tuhoaminen vaatii vähintään P3 turvaluokan silppurin.

Arkaluonteisia henkilötietoja ovat tiedot, joista ilmenee esimerkiksi henkilön etninen alkuperä, poliittinen mielipide, uskonnollinen vakaumus tai terveyttä koskevia tietoja. Arkaluontoisten henkilötietojen käsittely on lähtökohtaisesti kiellettyä, ellei siihen ole laillista perustetta.

  • Turvaluokka 1 = Yleisiä asioita sisältävät asiakirjat, suikaleleveys max. 12 mm
  • Turvaluokka 2 = Yrityksen sisäiset asiakirjat, suikaleleveys max. 6 mm ja 800 mm²
  • Turvaluokka 3 = Luottamukselliset asiakirjat, suikaleleveys max. 4 x 80 mm ja 320 mm²
  • Turvaluokka 4 = Salaiset asiakirjat, suikaleleveys max. 4 x 40 mm ja 160 mm²
  • Turvaluokka 5 = Erittäin salaiset asiakirjat, suikaleleveys max. 2 x 15 mm ja 30 mm²

Pienille toimistoille tarkoitettu asiakirjatuhooja silppuaa paperien lisäksi CD-/DVD-levyt, luottokortit, nitojannastat ja paperiliittimet. P3-turvaluokitus riittää luottamuksellisten asiakirjojen tuhoamiseen.

Pienen toimiston DAHLE-paperisilppuri

3. Huomioi paperisilppurin säiliön tilavuus ja silpun koko

Kotitoimistossa pärjää pienemmälläkin silppusäiliöllä, mutta koko toimiston käytössä olevan asiakirjatuhoojan säiliön olisi hyvä olla tarpeeksi suuri, jottei sitä tarvitse olla koko ajan tyhjentämässä. Hyvänä ohjenuorana 30 litran säiliöön mahtuu noin 200‒500 arkkia, mutta mitä pienempää silppu on, sitä pienempään tilaan se myös mahtuu.

Muistathan, että paperisilppurin jäte kuuluu poltettavaan jätteeseen, ei koskaan paperinkeräykseen.

4. Valitse tarpeeksi tehokas paperisilppuri isomman työryhmän tai osaston käyttöön

Koko toimiston yhteisen paperintuhoojan on syytä olla paitsi nopea myös hiljainen.

Paperisilppuri DAHLE 50314 MHP soveltuu kapasiteettinsa puolesta koko osaston tai työryhmän käyttöön. Älykäs käyttäjäystävällinen monitoiminäppäin tekee paperisilppurin käytöstä tehokasta. Laite silppuaa jopa 17 arkkia kerrallaan, joten sillä saa nopeasti tuhottua suuremmankin määrän asiakirjoja turvaluokituksen 4 mukaisesti.

Erittäin laadukkaita, patentoituja teriä ei tarvitse öljytä, joten paperisilppurin huolto on vaivatonta ja ekologista.

Laite on käytössä erittäin hiljainen, ja sen käyntiääni on vain 46dB. Silppurissa on automaattinen sekä manuaalinen peruutustoiminto.

Tehokas DAHLE-paperisilppuri

Huomioi GDPR toimiston tietosuoja-asioissa

GDPR (General Data Protection Regulation eli yleinen tietosuoja-asetus) on henkilötietojen käsittelyä sääntelevä laki, jota alettiin soveltaa kaikissa EU-maissa keväällä 2018.

Lain tavoitteena on vastata digitalisaatioon liittyviin tietosuojakysymyksiin, parantaa henkilötietojen suojaa ja yhtenäistää tietosuojasääntelyä EU-maissa.

Käsitteleekö organisaatiosi henkilötietoja?

GDPR-tietosuoja-asetuksen mukaan kaikki henkilöä yksilöivä tieto on henkilötietoa. Henkilötiedoista voidaan tunnistaa luonnollinen henkilö joko suoraan tai välillisesti. Suoria henkilötunnisteita ovat esimerkiksi henkilön nimi, osoite, henkilötunnus, kasvot sisältävä valokuva tai nimen mukainen sähköpostiosoite. Epäsuorat henkilötunnisteet ovat tietoja, joita yhdistelemällä on mahdollista tunnistaa henkilö.

Kaikki toimenpiteet, jotka kohdistuvat henkilötietoihin, lasketaan henkilötietojen käsittelyksi. Henkilötietojen käsittely tarkoittaa esimerkiksi henkilötietojen keräämistä, säilyttämistä, käyttöä, siirtämistä ja luovuttamista. Rekisterinpitäjä on taho, joka määrittelee, mihin tarkoitukseen henkilötietoja kerätään ja millä tavalla niitä käsitellään. Henkilötietojen käsittelyssä on noudatettava tietosuojalainsäädännön mukaisia tietosuojaperiaatteita.

Henkilötietoja saa säilyttää vain niin kauan, kun on käyttötarkoituksen kannalta tarpeen, ja niiden käsittelylle on määriteltävä alku ja loppu. Rekisterinpitäjän on pystyttävä perustelemaan, kuinka kauan esimerkiksi asiakastietojen säilyttäminen on tarpeen asiakassuhteen päättymisen jälkeen. Myös rekisteröity voi itse pyytää rekisterinpitäjää poistamaan omat henkilötietonsa.

Henkilötietojen turvallinen käsittely

Organisaatiossa kannattaa pitää huolta, että tietosuojan taso on riittävä. Pieniltäkin tuntuvilla asioilla on merkitystä. Tärkeintä on huomioida, että työtehtävissä henkilötietoja käsiteltäessä tieto suojataan sivullisilta, käsiteltiinpä tietoa sähköisesti, suullisesti tai paperilla.

Tietojärjestelmissä tulee toimia aina omilla henkilökohtaisilla, tietyille toimintotasoille oikeuttavilla käyttäjätunnuksilla. Näin myös oikeusturva toteutuu, koska jälkikäteen voidaan todentaa, kuka tietoja on järjestelmässä käsitellyt.

Säilytä ja hävitä henkilötietoja sisältävä materiaali oikein

Henkilötiedot tulee kerätä, varastoida ja hävittää vaarantamatta tietosuojaa. Henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja tai tulosteita ei tule siis varastoida valvomattomissa tiloissa. Tehokas ja turvallinen tapa hävittää paperimuodossa olevia aineistoja on tuhota ne silppurilla tai polttamalla.

Tietosuojattavaa materiaalia ovat esimerkiksi paperitulosteet ja kaikki digitaaliset mediat, joissa on sellaista henkilötietoa, josta henkilö voidaan yksilöidä. Tietoturvaloukkauksella tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilötietoja joutuu tahallaan tai vahingossa ulkopuolisten saataville.

Henkilötietoja sisältävää materiaalia ei tule jättää pöydille tai muualle avoimesti nähtäville eikä sitä tule varastoida huolimattomasti myöhemmin hävitettäväksi. Henkilötietoja sisältäviä tulosteita ei saa koskaan hävittää heittämällä niitä tavalliseen roska-astiaan tai paperinkeräykseen. Suojaamattomille tikuille tai muille ulkoisille lisämuisteille ei tule tallentaa salassa pidettävää digitaalista materiaalia.

Hyviä työtapoja tietojen suojaamiseen on esimerkiksi käyttää näytönsuojakalvoa varsinkin etätöissä ja muualla kuin työpaikalla työskenneltäessä sekä lukita työasema aina, kun poistutaan edes pieneksi hetkeksi. Työpaikan salassa pidettävistä ja luottamuksellisista asioista ei tule keskustella niin, että ulkopuolisilla on mahdollisuus kuulla.