Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

VIP Office Oy (Y-tunnus 1853016-5)
Valimotie 25
00380 Helsinki

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Teijo Monni
VIP Office Oy
Sähköposti: palaute(at)vipoffice.fi

Rekisterin nimi

VIP Office Oy:n asiakas-, toimittaja- ja markkinointirekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen ylläpitäminen, hallinnointi sekä asiakasviestintä. Henkilötietojen käsittelyssä noudatamme minimointikäytäntöä.

Rekisterin tietosisältö

Henkilörekisterin sisältämät tiedot perustuvat asialliseen yhteyteen rekisterinpitäjän kanssa. Asiallinen yhteys syntyy esimerkiksi asiakkaan tekemästä tilauksesta tai VIP Officen edustajan ja asiakkaan sopimasta tapaamisesta.  

Henkilörekisteri sisältää mm. seuraavat tiedot:

•    Yrityksen nimi
•    Yhteyshenkilö
•    Yrityksen osoite
•    Puhelinnumero
•    Sähköpostiosoite

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan VIP Officelle ilmoittamat asiointitiedot ja julkiset tietolähteet.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteriä käsitellään ja luovutetaan rekisterinpitäjän ja rekisterinkäsittelijän välillä tehdyn tietojenkäsittelysopimuksen (DPA) nojalla palveluiden tuottamista varten. Näitä palveluita ovat esimerkiksi rekisterinpitäjän toiminnanohjausjärjestelmä sekä verkkokauppa. Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja koskaan kolmannen osapuolen markkinointitarkoitusta varten.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot on suojattu digitaalisessa ympäristössä riittävällä tasolla.

Tarkastus-, korjaus-, poisto- ja kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tiedot ja pyytää korjausta niihin. Tarkastus- ja korjauspyynnöt voidaan tehdä sähköpostilla osoitteeseen palaute(at)vipoffice.fi.
Asiakas voi pyytää VIP Officea poistamaan kaikki häntä koskevat henkilötiedot.
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttö kokonaan tai vain suoramarkkinoinnin osalta.