Tuotteet työympäristöön VIP-palvelulla.

Toimitusmaksu 9,90 € perille toimitettuna

Tilaaminen ei edellytä rekisteröitymistä

Nykyaikainen monitilatoimisto vastaa muuttuneeseen työskentelykulttuuriin

Tilantarve on vähentynyt etätyön lisääntymisen myötä, ja pienempien toimistotilojen monikäyttöisyys ja muuntuvuus nousevat tärkeimmiksi suunnittelua ohjaaviksi tekijöiksi.

Monitilatoimisto on nykypäivän ratkaisu tilojen optimointiin ja monipuolistamiseen

Työkulttuuri on muuttunut viimeisen vuoden aikana paljon, joten työympäristöjen on muututtava mukana vastaamaan tämänhetkisiä ja tulevia tarpeita. Monipaikkainen työ on lisääntynyt koronapandemian myötä ja tuonut etätyön uusille toimialoille. 

Hybridimallissa yhdistyvät lähi- ja etätyö. Toimistolle tullaan projektitöihin, ryhmätöihin ja osallistumaan aivoriihiin. Hybridityössä toimiston viikko jaksottuu toimisto- ja etäpäivien ympärille, ja toimitilojen käyttöaste vaihtelee.  Yleisesti ottaen työympäristöjen tilaresurssien tarve on pienentynyt. 

Toimitilan on muututtava vastaamaan monipaikkaisen työn lisääntymiseen ja hybridityön tarpeisiin.

Viihtyisä monitilatoimisto optimoi tehokkaasti tilojen käytön ja tarjoaa samalla monipuoliset ja ergonomiset työtilat, joissa hygienia- ja turvallisuusasiat on huolehdittu kuntoon. Toimivat tilat lisäävät työntekijöiden viihtyvyyttä ja tukevat näin liiketoimintaa. 

Miten monitilatoimisto toimii?


Monitilatoimistossa ei ole omia työpisteitä, vaan työtilat on mukautettu tehtävien mukaan. Erilaiset työskentelyvyöhykkeet palvelevat juuri sitä tarvetta, mitä kulloisenkin työtehtävän suorittamiseen liittyy.

Esimerkiksi kirjoitustyö vaatii keskeytyksetöntä omaa rauhaa ja hiljaisen sopen, kun taas tekstintuotantoa edeltävä luova ideointipalaveri tarvitsee tilaa useamman ihmisen ideoiden esittämiseen ja niistä keskustelemiseen. Työskentely tapahtuu aina sille parhaiten soveltuvassa tilassa, ja tilaa vaihdetaan työtehtävän mukaan.

Avoimen toimistotilan toiminnalliset vyöhykkeet voidaan jakaa seuraavasti:

Asiakastila tapaamisiin toimistolla ja etänä

  • Akustoivat neuvotteluryhmät ja mukavat sohvat
  • Alueen rajaavat siirreltävät tilanjakajat
  • Riittävä tekniikka etäkokouksille puhelin- tai videoyhteydellä

Hiljainen alue, jossa on tilaa yksilötyölle ja keskittymiselle

  • Korkeussäädettävät pöydät ja laadukkaat, ergonomiset tuolit
  • Vastamelukuulokkeet, ergonomiset hiiriohjaimet
  • Akustoivat sermit ja saarekkeet

​Luova alue yhdessä ideointiin ja brainstormaukseen

  • Riittävästi pöytäpinta-alaa
  • Mahdollisuus seisoviin tai liikkuviin palavereihin
  • Aktivoivat, helposti liikuteltavat istuimet
  • Tässä tilassa voi pitää kahvitauon ja vaihtaa ajatuksia vapaasti!

Asiakastila on luotu kokouksiin toimistolla ja etänä

Kokoukset ja asiakastapaamiset vaativat usein yksityisyyttä ja suljetumpaa tilaa. Yksityiset saarekkeet avoimessa tilassa tarjoavat paikan asiakastapaamisille joko paikan päällä toimistolla tai etänä. Tapaamisten alue yhdistää mukavat ja kodikkaat kalusteet sekä nykyaikaisen tekniikan etäkokouksia varten.

Etäpalaverit ovat tulleet jäädäkseen ja kokouksia pidetään videoyhteydellä. 

Akustoiva Workbay etäneuvotteluille

August Workbay on ääntä vaimentava neuvotteluryhmä, joka tarjoaa yksityisyyttä ja rauhallisen paikan videoneuvotteluille, ryhmäpalavereille, tapaamisille tai puheluille. Yhdeltä sivulta avoin August Workbay on kodikas vaihtoehto suljetulle puhelinkopille, ja se palvelee myös rauhallisena työpisteenä. Neuvotteluryhmään on saatavilla integroitu esitystekniikkaratkaisu.

Hiljaisen työn vyöhykkeellä on tilaa ajatella ja keskittyä

Monitilatoimiston hiljaisella alueella akustoivat työpisteet ja -saarekkeet tuovat rauhaa ja auttavat keskittymään yksilötyöhön ja tarkkuutta vaativiin tehtäviin. Hiljaiselle alueelle voi vetäytyä omaan rauhaan kirjoittamaan sähköpostia tai syventyä laskentataulukoihin. Tämä vyöhyke tarjoaa perinteisemmän työskentelyalueen monitilatoimistossa sekä vaihtoehdon niille, joille etätyö ei ole mahdollista.

Ergonomiaa, akustiikkaa ja näkösuojaa

Työpisteen käyttäjä voi vaihtua monta kertaa päivän aikana, mutta työpisteen on oltava yhtä ergonominen kaikille. Mahdollisuus vaihtaa työasentoa istuvasta seisovaan lisää ergonomiaa, joten työpisteiden kalusteissa on tärkeää olla erinomaiset säätömahdollisuudet. Esimerkiksi Tronhill-työtuolit tarjoavat ergonomista istuinmukavuutta pidempäänkin työskentelysessioon. Tasapainotuolit ja ketterät korkeussäädettävät sähköpöydät työpisteillä tuovat vaihtelua työasentoon. Vastamelukuulokkeet blokkaavat häiriötekijät tehokkaasti.

Luova alue sopii yhdessä ideointiin ja ryhmätyöskentelyyn

Toiminnallisena vyöhykkeenä luova alue on tarkoitettu tiimityöhön, yhteisiin projekteihin ja aivoriihiin. Alueelle on suunniteltu runsaasti pöytätilaa sekä mahdollisuus liikkuvaan työskentelyyn seisten tai aktiivituolia käyttäen. Luovalla alueella ääntä saa ja pitää käyttää. Tämä vyöhyke voi toimia myös taukotilana, jossa keskustelu soljuu vapaasti. 

Palaverit ovat tehokkaampia, kun osallistujat seisovat.

Liikettä ja joustavia ratkaisuja

Kalusteita on helppo siirrellä tarpeen mukaan. Korkea ideointipöytä Rolf liikkuu kevyesti kahdessa jalassa olevien pyörien ansiosta, ja sen päälle sopii isompikin konseptipaperi. Seisomisen lomassa voi nojailla hauskasti keinuvaan, nojatuolimaiseen Hubert-aktiivituoliin tai istahtaa sohvalle. Palaveritila voidaan rajata muusta toimistotilasta väliaikaisesti liikuteltavan Sigmund-seinäkkeen avulla. 

Työskentelyvyöhykkeet elävät ja muuntuvat tarpeen mukaan

Monikäyttöisyys näkyy toimiston tilaratkaisujen lisäksi myös kalusteissa. Yksi ja sama tila voi muuntua liikkuvien sermien ja pöytien avulla suljetusta asiakastilasta avoimeksi yhteistyötilaksi tai päinvastoin. Asiakaspalaverin jälkeen sermit ja tuolit siirretään syrjään ja pidetään spontaani seisomapalaveri koko oman tiimin kesken korkeussäädettävän neuvottelupöydän ympärillä, yhdessä ja samassa tilassa. 

Erilaisiin mielentiloihin ja työtapoihin soveltuvat työtilat lisäävät hyvinvointia ja luovuutta

Monimuotoinen toimisto mahdollistaa sen, että työntekijä voi hakeutua työpisteeseen, joka sopii hänen temperamenttiinsa ja tapaansa työskennellä. Joku kaipaa enemmän rauhaa kuin toinen, jolle taas energiaa antaa keskustelu ja vuorovaikutus kollegoiden kanssa. Mielentila voi vaihdella myös päivän aikana, olemmehan ihmisiä. Ideointi yhdessä energisoi, mutta hälinästä on hyvä siirtyä välillä lataamaan akkuja hiljaiselle vyöhykkeelle.

Työntekijän yksilöllisiin tarpeisiin vastaaminen onnistuu monitilatoimistossa ja lisää työhyvinvointia. Osaajista huolehtiminen on työnantajalle valttikortti nyt ja tulevaisuudessa.

Viihtyisä toimisto houkuttelee takaisin lähityöhön

Monitilatoimistossa tarvitaan työpisteitä noin 60-70 %:lle henkilöstön määrästä, kun toimistotyöntekijät vuorottelevat joustavasti etätyön ja toimistolla tapahtuvan työskentelyn välillä. Vaikka osa asiantuntijatyötä tekevistä toivoo etätyömahdollisuuden jäävän elämään, on toimisto silti edelleen monille mieluisa paikka työskennellä. Työpaikan sosiaaliset verkostot luovat yhteenkuuluvuuden tunnetta, ja viestintä ja tiedonkulku on luontevampaa kasvokkain. Toimitilassa innovoidaan yhdessä, ja monelle on tärkeää fyysisesti erottaa työ- ja vapaa-aika toisistaan. 

Toimivat ja viihtyisät, työhyvinvointia tukevat toimistotilat lisäävät henkilökunnan sitoutumista ja auttavat vahvistamaan yrityskulttuuria, jossa jokainen voi kukoistaa. Edustavat ja kauniit, omaan yritysimagoon sopivat toimitilat on mukava esitellä myös asiakkaille ja muille vierailijoille, ja ne luovat ympäristön tuloksellisille tapaamisille.

Toimiva ja viihtyisä toimisto houkuttelee tiimiläiset ja asiakkaat taas saman pöydän ääreen. 

Tarjoamme yksilöllistä ja kokonaisvaltaista palvelua, kun haluat sisustaa työtilat nykyaikaisesti tai uudistaa toimiston ilmettä. Meiltä saat toimistotilojen suunnittelupalvelun, laadukkaat toimistokalusteet asennuksineen sekä fiksut leasingratkaisut samassa paketissa. Tutustu vaivattomiin ja kustannustehokkaisiin ratkaisuihimme, jotka voit helposti mitoittaa koko toimistoosi tai kohdistaa vain muutosta kaipaaviin osiin.

Lue lisää